Hva, hvor og hvorfor

Hva er Kulturnatt?
Kulturnatt har som formål å gi byens befolkning en helaften med smakebiter fra Trondheims mangfoldige kulturliv. En kveld for oppdagelse og unike opplevelser på kjente og ukjente arenaer.

Hvor og når?
Kulturnatt avholdes i hele byen: Midtbyen, Bakklandet, Solsiden, Rosenborg, Møllenberg, Lade, Nyhavna, Brattøra, Ila, Gløshaugen m.m. Vi oppfordrer til å ta i bruk åpne byrom, ukjente lokaler, P-hus, butikklokaler o.l.

Vi anbefaler at arrangementene starter hver hele time og har en varighet på 30-45 min.  Arrangementene må gjerne gjentas flere ganger i løpet av kvelden. Det gir publikum muligheten til å samle mange opplevelser gjennom kvelden og du få flere besøkende innom.

Hvem kan delta?
Hvem som helst kan delta på Kulturnatt, som enten arrangører, kulturinnslag eller annen bidragsyter: Kunstnere, designere, musikk- og teatergrupper, scener, museer, gallerier, bibliotek, organisasjoner, studentforeninger, treningssentre, danseskoler, hoteller, P-hus, kino, bank, offentlige kontorer, reklamebyrå, frisører, butikker, restauranter, nattklubber m.m.

Vi oppfordrer til spenstige samarbeid mellom ulike aktører, sjangere, lokaler, kultur og næringsliv. Ved å sette sammen ulike utrykk, kan det komme noe nytt og unikt!

Hva kan jeg delta med?
Kulturnatt vil vise mangfold og ønsker deltagere med talent og engasjement innen musikk, kunst, mat, utsmykning, historie, arkitektur, flerkulturelle aktiviteter, dans, teater, oppvisning, litteratur, film, performance, workshops m.m.

Har du et lokale, en scene, bakgård, terrasse, kjeller, loft, hage eller lignende, kan du stille areal til disposisjon for noen som kan fylle det med kultur.

Hvorfor skal jeg delta?
Kulturnatt er en ny og annerledes måte å bidra til at Trondheims befolkning og tilreisende finner veien til byens rike kulturliv. I tillegg kan du få vist frem ditt lokale, din butikk eller scene for et nytt publikum. Dette er en kveld for oppdagelse og publikum er innstilt på å oppsøke steder og arrangementer de ikke vanligvis ville besøkt. På kort sikt kan det gi deg økt kjennskap og positiv omtale. På lang sikt kan det være en bidragsyter til gjentagende besøk, økt omsetning og medlemsmasser.

Markedsføring

Alle arrangører er ansvarlig for å melde inn tilstrekkelig og oppdatert informasjon om sine arrangementer til Kulturnatt gjennom påmeldingsskjema. I tillegg skal arrangørene selv registrere sine arrangementer på TRDevents.no 

Plakater, beachflagg og lyskastere er tilgjengelig for henting i Midtbyen før arrangementet.

Plakatene er i 50 x 70 cm (bukkestørrelse), og vi har både hovedplakaten og plakater du kan skrive på selv.

Logoen til Kulturnatt og plakater i A3/A4 for å printe selv kan du laste ned her.

Andre hjelpemidler

Tilskuddsordninger

Oversikt over tilskuddsordninger:
www.trondheim.kommune.no/tilskudd

Søk om tilskudd til Strakstiltak som har løpende saksbehandling (Kort behandlingstid).

Trondheim kommune gir ikke flere tilskudd til samme prosjekt, og søker må derfor velge en ordning, med bakgrunn i hvem søker er og/eller hvem arrangementet henvender seg til. Kommunen gir ikke fullfinansiering, så annen finansiering må fremgå av budsjettet i søknaden.

Aktører som har spørsmål, eller ønsker å diskutere prosjektet/muligheter kan gjerne ta kontakt med vår samarbeidspartner, Kulturenheten v/Arrangementskontoret i Trondheim kommune, eller direkte med saksbehandler for de ulike tilskuddsordningene.